Bài giới thiệu bản thân của Thực tập sinh gây ấn tượng với nhà Tuyển dụng

LETCO - Dưới đây là bài giới thiệu bản thân của Thực tập sinh của LETCO trong buổi thi tuyển vào Công ty Sanko Denki - NĐ Nishinihon. TTS này có bật mí rằng: "Bản thân đã có thời gian học tập và rèn luyện tiếng Nhật tại Trung tâm Đào tạo của LETCO khoảng 8 tháng". Và dĩ nhiên, bạn ấy đã trúng tuyển bởi gây ấn tượng với nhà tuyển dụng Nhật Bản bởi khả năng nói tiếng Nhật của mình!


Điện thoại tư vấn nóng


Nguyễn Thế Đồng - 0989.585.581


Nguyễn Thị Thanh Hải - 0974.976.869