8.994 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 2 năm 2019

Cập nhật

8.994 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 2 năm 2019

(LETCO) - Theo số liệu báo cáo từ các doanh nghiệp, tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 2 năm 2019 là 8.994 lao động (3.404 lao động nữ),

8.994 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 2 năm 2019

Ảnh minh họa

Cụ thể các thị trường: Nhật Bản: 6.047 lao động (2.539 lao động nữ), Đài Loan: 2.054 lao động (759 lao động nữ), Hàn Quốc: 467 lao động (31 lao động nữ), Malaysia: 39 lao động (27 lao động nữ), Ả rập - Xê út: 71 lao động (36 lao động nữ), Algieria: 62 lao động nam, Rumania: 127 lao động nam và các thị trường khác.

Như vậy, trong 2 tháng đầu năm 2019, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 18.377lao động (6.141 lao động nữ) đạt 16% kế hoạch năm 2018, trong đó thị trường Nhật Bản: 11.915 lao động (3.631 lao động nữ), Đài Loan: 5.169 lao động (2.041 lao động nữ), Hàn Quốc: 520 lao động (119 lao động nữ), Ả rập - Xê út: 160 lao động (124 lao động nữ), Rumania: 270 lao động nam, Malaysia: 89 lao động 50 lao động nữ), Algeria: 87 lao động nam, Kuwait: 744 lao động nam và các thị trường khác.

Nguồn: Cục QLLĐNN


Điện thoại tư vấn nóng


Nguyễn Thế Đồng - 0989.585.581


Nguyễn Thị Thanh Hải - 0974.976.869