Đơn vị trực thuộc Công ty LETCO

Chi nhánh Vĩnh Phúc

Số 243 Nguyễn Viết Xuân, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 024. 37 823 961

Email: cuongdm@letco.vn

Chi nhánh Bắc Ninh

Khu 10 Nguyễn Đăng Đạo, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 0222. 3 825 299

Email: liennt@letco.vn

CÁC TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮ:

  1. Trung tâm đào tạo Ngoại ngữ LETCO

KTX Khu A – Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 

2. Trung tâm đào tạo tiếng Hàn

 Tầng 4, Nhà A2 – Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

3. Trung tâm Đào tạo tiếng Nhật

Nhà B12, Khu B – Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 

4. Trung tâm Đào tạo lao động xuất khẩu

Nhà B10, Khu B – Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

5. Trung tâm tiếng Nhật LETCO – HIGASHI ASIA

Nhà C8, Đại học Công Nghiệp Hà Nội – TP Phủ Lý, Hà Nam