Điều kiện kinh doanh

1. Giấy phép hoạt động: Dịch vụ đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

2. Giấy chứng nhận: Kinh doanh dịch vụ tư vấn du học