Điều kiện kinh doanh

1. Giấy phép hoạt động: Dịch vụ đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

2. Giấy chứng nhận: Kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

3. Quyết định giao nhiệm vụ cho Chi nhánh Vĩnh Phúc:

4. Quyết định giao nhiệm vụ cho Chi nhánh Bắc Ninh: