Ký hợp đồng cho 109 TTS/KTV Nhật Bản

Ngày 21/08/2023, tại Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội, Công ty đã tổ chức buổi ký hợp đồng với 109 TTS/KTV và người bảo lãnh. Đây là những TTS/KTV...

22/08/2023