Cơ sở vật chất

I. TRỤ SỞ CHÍNH CÔNG TY:

Tòa nhà văn phòng làm việc, điều hành (Nhà A5 – Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội)

Trung tâm đào tạo Ngoại ngữ LETCO (Nhà A13 – Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội)

Trung tâm đào tạo tiếng Hàn (Tầng 4, Nhà A2 – Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội)

Trung tâm đào tạo tiếng Nhật (Nhà B12, B13, Khu B – Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội)

Trung tâm Đào tạo lao động xuất khẩu (Nhà B10, Khu B – Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội)

Trung tâm tiếng Nhật LETCO – HIGASHI ASIA (Nhà C8, Đại học Công Nghiệp Hà Nội – TP Phủ Lý, Hà Nam)

Lớp học:

CSVC phục vụ đào tạo nghề:

Ký túc xá:

Nhà Ăn:

Nhà đa năng và Hệ thống dụng cụ tăng cường thể chất:

Phương tiện phục vụ học viên:

II. CSVC CHI NHÁNH CÔNG TY:

1. Chi nhánh Bắc Ninh:

Tòa nhà văn phòng làm việc Chi nhánh Bắc Ninh

Văn phòng làm việc

Lớp học

Phòng thực hành

Phòng ở học viên

Bếp ăn

2. Chi nhánh Vĩnh Phúc: