Cơ sở vật chất

1.Trụ sở chính

Nhà A5 – Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

2. Trung tâm đào tạo Ngoại ngữ LETCO

KTX Khu A – Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 

3. Trung tâm đào tạo tiếng Hàn

 Tầng 4, Nhà A2 – Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

4. Trung tâm Đào tạo tiếng Nhật

Nhà B12, Khu B – Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

5. Trung tâm Đào tạo lao động xuất khẩu

Nhà B10, Khu B – Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

6.Trung tâm tiếng Nhật LETCO – HIGASHI ASIA

Nhà C8, Đại học Công Nghiệp Hà Nội – TP Phủ Lý, Hà Nam

7.  Lớp học

 8. Hệ thống đào tạo tay nghề

9. Ký túc xá 

10. Nhà ăn

11. Nhà đa năng và Hệ thống dụng cụ tăng cường thể chất

12. Phương tiện phục vụ học viên