Thành tích

Kết quả đạt được trong 20 năm qua của LETCO đã được Đảng, Nhà nước, các cơ quan có thẩm quyền ghi nhận và  trao tặng nhiều phần thưởng cao quý cho tập thể và các cá nhân của Công ty:


Huân chương Lao động hạng Ba


Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Bằng khen của Bộ Công thương

 

Bằng khen của UBND tỉnh Vĩnh Phúc

 

– Bằng khen của Công đoàn Công thương Việt Nam (các năm 2008;2009);
– Giải thưởng Thương Hiệu Quốc gia (năm 2010);
– Danh hiệu Doanh nghiệp văn hóa có nhiều đóng góp cho xã hội (năm 2015);
– TOP 100 Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam 2019.