Ký hợp đồng 26 TNS Nhật Bản

Ký hợp đồng 26 TNS Nhật Bản Sáng ngày 20/05/2009, tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Công ty Hợp tác đào tạo và xuất khẩu tổ chức...

20/05/2009

Hội thảo du học Nhật bản

Hội thảo du học Nhật bản Ngày 27/4/2009, tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Công ty Hợp tác Đào tạo và Xuất khẩu lao động phối hợp...

29/04/2009