Tuyển 03 nam làm Phay tại Hiroshima

Tuyển 03 nam làm Phay tại Hiroshima Công ty Đào tạo và Cung ứng Nhân lực – HaUI cần tuyển 03 nam làm Phay tại Hiroshima, Nhật Bản với...

04/01/2016