TB28 Tuyển KTV Nhật Bản

TB28 Tuyển KTV Nhật Bản

Số lượng: 30 người

Nơi làm việc: Nhật Bản

Lương: Lên tới 300.000 yên/tháng

Thời hạn hợp đồng: Tối thiểu 05 năm

Ngày tuyển: Tuyển ngay

TB27 Tuyển Kỹ thuật viên

TB27 Tuyển Kỹ thuật viên

Số lượng: 20 người

Nơi làm việc: Nhật Bản

Lương: Lên tới 230.000 yên/tháng

Thời hạn hợp đồng: Tối thiểu 05 năm

Ngày tuyển: Tuyển ngay

TB259 Visa đặc định

TB259 Visa đặc định

Số lượng: 40 người

Nơi làm việc: Nhật Bản

Lương: Tối thiểu 40 triệu/tháng

Thời hạn hợp đồng: 05 năm

Ngày tuyển: Tuyển ngay

TB253 Tuyển Hộ lý viên

TB253 Tuyển Hộ lý viên

Số lượng: 80 (Nam + Nữ)

Nơi làm việc: Nhật Bản

Lương: Lên tới 60 triệu

Thời hạn hợp đồng: Tối thiểu 03 năm

Ngày tuyển: Tuyển ngay

TB149 Chương trình học bổng Thạc sỹ

TB149 Chương trình học bổng Thạc sỹ

Số lượng: Không giới hạn

Nơi làm việc: Đài Loan

Lương:

Thời hạn hợp đồng: Theo chương trình năm

Ngày tuyển: Tuyển ngay

TB148 Du học vừa học vừa làm Đài Loan

TB148 Du học vừa học vừa làm Đài Loan

Số lượng: 120

Nơi làm việc: Đài Loan

Lương:

Thời hạn hợp đồng: Tối thiểu 05 năm năm

Ngày tuyển: Tuyển ngay

TB84 Tuyển Điều dưỡng viên tháng 10

TB84 Tuyển Điều dưỡng viên tháng 10

Số lượng: 40

Nơi làm việc: Nhật Bản

Lương: Trên 45

Thời hạn hợp đồng: Tối thiểu 05 năm năm

Ngày tuyển: Tuyển ngay

TB70 Vừa học vừa làm Hàn Quốc

TB70 Vừa học vừa làm Hàn Quốc

Số lượng: Không giới hạn

Nơi làm việc: Hàn Quốc

Lương: lương theo giờ

Thời hạn hợp đồng: năm

Ngày tuyển: Tuyển ngay

TB69 Tuyển lao động Visa E7

TB69 Tuyển lao động Visa E7

Số lượng: 90 người/năm

Nơi làm việc: Hàn Quốc

Lương: trên 33

Thời hạn hợp đồng: năm

Ngày tuyển: Tuyển ngay

TB68 Tuyển lao động Nhật Bản

TB68 Tuyển lao động Nhật Bản

Số lượng: 40 - 80

Nơi làm việc: Nhật Bản

Lương: Từ 45

Thời hạn hợp đồng: 05 Năm năm

Ngày tuyển: Tuyển ngay

TB66 Tuyển kỹ thuật viên Nhật Bản

TB66 Tuyển kỹ thuật viên Nhật Bản

Số lượng: 20

Nơi làm việc: Nhật Bản

Lương: Trên 45

Thời hạn hợp đồng: 05 Năm năm

Ngày tuyển: Tuyển ngay

TB65 Tuyển KTV tập đoàn TOYOTA & HONDA

TB65 Tuyển KTV tập đoàn TOYOTA & HONDA

Số lượng: 40

Nơi làm việc: Nhật Bản

Lương: trên 45

Thời hạn hợp đồng: Tối thiểu 05 năm năm

Ngày tuyển: Tuyển ngay