NHÂN LỰC NHẬT BẢN

NHÂN LỰC NHẬT BẢN

Số lượng: 25

Nơi làm việc: Tokyo, Chiba, Tochigi

Lương: 45 triệu/tháng

Thời hạn hợp đồng: năm

Ngày tuyển: tuyển liên tục

HỌC BỔNG TOÀN PHẦN – DU HỌC HÀN QUỐC

HỌC BỔNG TOÀN PHẦN – DU HỌC HÀN QUỐC

Số lượng: 25

Nơi làm việc:

Lương: 3.000.000 đến 3.500.000 won/tháng

Thời hạn hợp đồng: năm

Ngày tuyển: tháng 03/2024

KỸ SƯ TÀI NĂNG

KỸ SƯ TÀI NĂNG

Số lượng: 20 người

Nơi làm việc: Tỉnh Fukuoka

Lương: 60-65 triệu/tháng

Thời hạn hợp đồng: năm

Ngày tuyển: xuất cảnh tháng 10/2024

HỌC BỔNG THẠC SĨ DU HỌC HÀN QUỐC

HỌC BỔNG THẠC SĨ DU HỌC HÀN QUỐC

Số lượng: 60 người

Nơi làm việc:

Lương: 2.000.000 đến 3.500,000 won/tháng

Thời hạn hợp đồng: năm

Ngày tuyển: Nhập cảnh 09/2024

HỌC BỔNG 90% DU HỌC HÀN QUỐC

HỌC BỔNG 90% DU HỌC HÀN QUỐC

Số lượng: 60 người

Nơi làm việc: Sinwol-dong, Jecheon, tỉnh Chungcheong-buk, Hàn Quốc.

Lương: 3.500.000 won/tháng

Thời hạn hợp đồng: năm

Ngày tuyển: