TB84 Tuyển Điều dưỡng viên tháng 10

TB84 Tuyển Điều dưỡng viên tháng 10

Số lượng: 40

Nơi làm việc: Nhật Bản

Lương: Trên 45 triệu

Thời hạn hợp đồng: Tối thiểu 05 năm năm

Ngày tuyển: Tuyển ngay

TB70 Vừa học vừa làm Hàn Quốc

TB70 Vừa học vừa làm Hàn Quốc

Số lượng: Không giới hạn

Nơi làm việc: Hàn Quốc

Lương: lương theo giờ triệu

Thời hạn hợp đồng: năm

Ngày tuyển: Tuyển ngay

TB69 Tuyển lao động Visa E7

TB69 Tuyển lao động Visa E7

Số lượng: 90 người/năm

Nơi làm việc: Hàn Quốc

Lương: trên 33 triệu

Thời hạn hợp đồng: năm

Ngày tuyển: Tuyển ngay

TB68 Tuyển lao động Nhật Bản

TB68 Tuyển lao động Nhật Bản

Số lượng: 40 - 80

Nơi làm việc: Nhật Bản

Lương: Từ 45 triệu

Thời hạn hợp đồng: 05 Năm năm

Ngày tuyển: Tuyển ngay

TB66 Tuyển kỹ thuật viên Nhật Bản

TB66 Tuyển kỹ thuật viên Nhật Bản

Số lượng: 20

Nơi làm việc: Nhật Bản

Lương: Trên 45 triệu

Thời hạn hợp đồng: 05 Năm năm

Ngày tuyển: Tuyển ngay

TB65 Tuyển KTV tập đoàn TOYOTA & HONDA

TB65 Tuyển KTV tập đoàn TOYOTA & HONDA

Số lượng: 40

Nơi làm việc: Nhật Bản

Lương: trên 45 triệu

Thời hạn hợp đồng: Tối thiểu 05 năm năm

Ngày tuyển: Tuyển ngay

TB64 Tuyển KTV lĩnh vực sửa chữa Ô tô

TB64 Tuyển KTV lĩnh vực sửa chữa Ô tô

Số lượng: 60 người

Nơi làm việc: Nhật Bản

Lương: Trên 45 triệu

Thời hạn hợp đồng: 05 Năm năm

Ngày tuyển: Tuyển ngay

TB63 Tuyển Điều dưỡng viên

TB63 Tuyển Điều dưỡng viên

Số lượng: 40

Nơi làm việc: Nhật Bản

Lương: Trên 45 triệu

Thời hạn hợp đồng: Tối thiểu 05 năm năm

Ngày tuyển: Tuyển ngay

TB62 Tuyển KTV: Điện, Cơ khí, Điện tử

TB62 Tuyển KTV: Điện, Cơ khí, Điện tử

Số lượng: 20

Nơi làm việc: Nhật Bản

Lương: 38 - 63,5 triệu

Thời hạn hợp đồng: Tối thiểu 05 năm năm

Ngày tuyển: Tuyển ngay

TB61 Tuyển Kỹ thuật Viên Nhật Bản

TB61 Tuyển Kỹ thuật Viên Nhật Bản

Số lượng: 20

Nơi làm việc: Nhật Bản

Lương: 40 - 49 triệu

Thời hạn hợp đồng: Tối thiểu 05 năm

Ngày tuyển: Tuyển ngay

Tuyển lao động Visa Đặc định

Tuyển lao động Visa Đặc định

Số lượng: 40

Nơi làm việc: Nhật Bản

Lương: 40 triệu

Thời hạn hợp đồng: 05 năm

Ngày tuyển: 20210601

Du học vừa học vừa làm

Du học vừa học vừa làm

Số lượng: 20

Nơi làm việc: Nhật Bản

Lương: 45 triệu

Thời hạn hợp đồng: 5 năm

Ngày tuyển: 20210401