Tuyển lao động Visa Đặc định

Tuyển lao động Visa Đặc định

Số lượng: 40

Nơi làm việc: Nhật Bản

Lương: 40 triệu

Thời hạn hợp đồng: 05 năm

Ngày tuyển: 01/06/2021

Du học vừa học vừa làm

Du học vừa học vừa làm

Số lượng: 20

Nơi làm việc: Nhật Bản

Lương: 45 triệu

Thời hạn hợp đồng: 5 năm

Ngày tuyển: 01/04/2021

Tuyển Điều dưỡng viên

Tuyển Điều dưỡng viên

Số lượng: 40

Nơi làm việc: Nhật Bản

Lương: 45 triệu

Thời hạn hợp đồng: 5 năm

Ngày tuyển: 01/04/2021

Tuyển Kỹ sư Ô TÔ

Tuyển Kỹ sư Ô TÔ

Số lượng: 50

Nơi làm việc: TOYOTA hoặc HONDA

Lương: 60 triệu

Thời hạn hợp đồng: 5 năm

Ngày tuyển: 30/03/2021