TB200 Tuyển nữ đúc nhựa

TB200 Tuyển nữ đúc nhựa

Số lượng: 03

Nơi làm việc: OSAKA

Lương: 842 yên/giờ

Thời hạn hợp đồng: 03 năm năm

Ngày tuyển: Ngay khi có nguồn

TB198 Tuyển Nam nghề Hàn

TB198 Tuyển Nam nghề Hàn

Số lượng: 02

Nơi làm việc: HYOGO - Nhật Bản

Lương: 944 yên/giờ

Thời hạn hợp đồng: 03 năm

Ngày tuyển: Ngay khi có nguồn

TB197 Gia công xử lý thịt gà

TB197 Gia công xử lý thịt gà

Số lượng: 02 Nữ

Nơi làm việc: YAMAGUCHI - Nhật Bản

Lương: 829 yên/giờ

Thời hạn hợp đồng: 03 năm

Ngày tuyển: Ngay khi có nguồn

TB196 Ép kim loại

TB196 Ép kim loại

Số lượng: 02 Nam

Nơi làm việc: SHIZUOKA - Nhật Bản

Lương: 32,5 triệu/tháng

Thời hạn hợp đồng: 05 năm

Ngày tuyển: Ngay khi có ứng viên

TB195 ÉP kim loại

TB195 ÉP kim loại

Số lượng: 02 Nam

Nơi làm việc: IBARAKI - Nhật Bản

Lương: 1.050 yên/giờ

Thời hạn hợp đồng: 05 năm

Ngày tuyển: Ngay khi có ứng viên

TB194 Chế tạo kim loại tấm

TB194 Chế tạo kim loại tấm

Số lượng: 02 Nam

Nơi làm việc: TOKYO - Nhật Bản

Lương: 38 - 40 triệu/tháng

Thời hạn hợp đồng: 05 năm

Ngày tuyển: Ngay khi có ứng viên

TB193 Nông nghiệp trồng trọt

TB193 Nông nghiệp trồng trọt

Số lượng: Không giới hạn

Nơi làm việc: KANAGAWA - Nhật Bản

Lương: 42-56,5 triệu/tháng

Thời hạn hợp đồng: 05 năm

Ngày tuyển: Ngay khi có ứng viên

TB192 Chế biến thủy sản

TB192 Chế biến thủy sản

Số lượng: 03 Nữ

Nơi làm việc: YAMAGUCHI - Nhật Bản

Lương: 829 yên/giờ

Thời hạn hợp đồng: 03 năm

Ngày tuyển: Ngay khi có nguồn

TB191 Xử lý thịt Bò, Lợn

TB191 Xử lý thịt Bò, Lợn

Số lượng: 04 Nam

Nơi làm việc: EHIME - Nhật Bản

Lương: 820 yên/giờ

Thời hạn hợp đồng: 03 năm

Ngày tuyển: Ngay khi có nguồn

TB190 Dọn dẹp tòa nhà

TB190 Dọn dẹp tòa nhà

Số lượng: 04 Nữ

Nơi làm việc: ISHIKAWA - Nhật Bản

Lương: 833 yên/giờ

Thời hạn hợp đồng: 03 năm

Ngày tuyển: Ngay khi có nguồn

TB189 Tiện/Gia công tinh

TB189 Tiện/Gia công tinh

Số lượng: 01 Nam

Nơi làm việc: SHIZUOKA - Nhật Bản

Lương: 951 yên/giờ

Thời hạn hợp đồng: 03 Năm năm

Ngày tuyển: Ngay khi có nguồn

TB187 Làm thép kết cấu

TB187 Làm thép kết cấu

Số lượng: 01 Nam

Nơi làm việc: Tỉnh FUKUOKA - Nhật Bản

Lương: 30,5 triệu/tháng trở lên

Thời hạn hợp đồng: 03 năm

Ngày tuyển: Ngay khi có nguồn