Tuyển Nữ TTS nghề Hàn

Tuyển Nữ TTS nghề Hàn

Số lượng: 02

Nơi làm việc: Tỉnh HIROSHIMA - Nhật Bản

Lương: 35 triệu

Thời hạn hợp đồng: 03 năm

Ngày tuyển: 10/02/2021

Tuyển Nam làm thép kết cấu

Tuyển Nam làm thép kết cấu

Số lượng: 03

Nơi làm việc: Tỉnh FUKUOKA - Nhật Bản

Lương: 32 triệu

Thời hạn hợp đồng: 03 năm

Ngày tuyển: 05/02/2021

Tuyển nam lắp ráp đèn ô tô

Tuyển nam lắp ráp đèn ô tô

Số lượng: 04

Nơi làm việc: SHIZUOKA - Nhật Bản

Lương: 33 triệu

Thời hạn hợp đồng: 03 năm

Ngày tuyển: 02/02/2021

Tuyển Nam TTS nghề Phay

Tuyển Nam TTS nghề Phay

Số lượng: 01

Nơi làm việc: OSAKA- Nhật Bản

Lương: 36 triệu

Thời hạn hợp đồng: 03 năm

Ngày tuyển: 28/01/2021

Tuyển TTS Lắp ráp thiết bị điện tử

Tuyển TTS Lắp ráp thiết bị điện tử

Số lượng: 06

Nơi làm việc: Tỉnh TOCHIGI (Nhật Bản)

Lương: 30 triệu

Thời hạn hợp đồng: 03 năm

Ngày tuyển: 28/01/2021

Tuyển Nam nghề Hàn

Tuyển Nam nghề Hàn

Số lượng: 02

Nơi làm việc: Tỉnh SHIZUOKA - Nhật Bản

Lương: 30 triệu

Thời hạn hợp đồng: 03 năm

Ngày tuyển: 26/01/2021

Nam Cấp thoát nước/ Đào đường

Nam Cấp thoát nước/ Đào đường

Số lượng: 1

Nơi làm việc: Tỉnh FUKUOKA - Nhật Bản

Lương: 34 triệu

Thời hạn hợp đồng: 03 năm

Ngày tuyển: 01/01/2021

Tuyển Nam Sơn ở công trường

Tuyển Nam Sơn ở công trường

Số lượng: 02

Nơi làm việc: Tỉnh FUKUOKA - Nhật Bản

Lương: 29 triệu

Thời hạn hợp đồng: 03 năm

Ngày tuyển: 22/01/2021

Tuyển Kỹ thuật viên Nhật Bản

Tuyển Kỹ thuật viên Nhật Bản

Số lượng: 10

Nơi làm việc: Saijo, Ehime, Nhật Bản

Lương: 38 triệu

Thời hạn hợp đồng: 01 năm

Ngày tuyển: 08/12/2020

Nữ TTS trồng hoa

Nữ TTS trồng hoa

Số lượng: 03

Nơi làm việc: Tỉnh Saitama (Nhật Bản)

Lương: 36 triệu

Thời hạn hợp đồng: 03 năm

Ngày tuyển: 03/11/2020

Tuyển nữ Gia công cơ khí

Tuyển nữ Gia công cơ khí

Số lượng: 02

Nơi làm việc: Tỉnh Ibaraki (Nhật Bản)

Lương: 29 triệu

Thời hạn hợp đồng: 03 năm

Ngày tuyển: 30/10/2020

Tuyển nữ TTS sản xuất đồ gia dụng

Tuyển nữ TTS sản xuất đồ gia dụng

Số lượng: 02

Nơi làm việc: Tỉnh Gifu (Nhật Bản)

Lương: 32 triệu

Thời hạn hợp đồng: 03 năm

Ngày tuyển: 20/10/2020