TB03-2023: Tuyển 100 Hộ lý

TB03-2023: Tuyển 100 Hộ lý

Số lượng: 100

Nơi làm việc: Nhật Bản

Lương: 45 triệu/tháng trở lên

Thời hạn hợp đồng: Lâu dài năm

Ngày tuyển: Liên tục

TB02-2023: 03 Nam nghề Vận hành máy phay

TB02-2023: 03 Nam nghề Vận hành máy phay

Số lượng: 03 Nam

Nơi làm việc: Tokyo

Lương: 174.387 Yên/tháng

Thời hạn hợp đồng: 03 năm

Ngày tuyển: 17/02/2023

TB01-2023: 05 Nam nghề Hàn bán tự động

TB01-2023: 05 Nam nghề Hàn bán tự động

Số lượng: 05 Nam

Nơi làm việc: Hyogo

Lương: 166.400 Yên/tháng

Thời hạn hợp đồng: 3 năm

Ngày tuyển: Tháng 01/2023

Tuyển 40 kỹ sư chuyên ngành thang máy- Miễn phí xuất cảnh

Tuyển 40 kỹ sư chuyên ngành thang máy- Miễn phí xuất cảnh

Số lượng: 40

Nơi làm việc: Tập đoàn Fujitec

Lương: 212.000 Yên/tháng

Thời hạn hợp đồng: 05 năm

Ngày tuyển: 20/12/2022

Tuyển 01 nam bảo dưỡng Ô tô

Tuyển 01 nam bảo dưỡng Ô tô

Số lượng: 01 Nam

Nơi làm việc: Hiroshima

Lương: 161.007 Yên/tháng

Thời hạn hợp đồng: 03 năm

Ngày tuyển: 15/11/2022

Tuyển 04 nam gia công da động vật

Tuyển 04 nam gia công da động vật

Số lượng: 04 Nam

Nơi làm việc: Miazaki

Lương: 7.500 Yên/ngày

Thời hạn hợp đồng: 01 năm

Ngày tuyển: 11/2022

Tuyển 01 nữ KTV sử dụng phần mềm CAD

Tuyển 01 nữ KTV sử dụng phần mềm CAD

Số lượng: 01 Nữ

Nơi làm việc: Ehime

Lương: 221.600 Yên/tháng

Thời hạn hợp đồng: năm

Ngày tuyển: Sớm nhất có thể

TB158 Trồng nấm

TB158 Trồng nấm

Số lượng: 01 Nữ

Nơi làm việc: Osaka

Lương: 177.862 Yên/tháng

Thời hạn hợp đồng: 03 năm

Ngày tuyển: 06/09/2022

TB141 – Ép plastic (nhựa); Thực phẩm; Gia công cơ khí

TB141 – Ép plastic (nhựa); Thực phẩm; Gia công cơ khí

Số lượng: 10 Nữ; 20 Nam

Nơi làm việc: Aichi

Lương: 955 Yên/giờ

Thời hạn hợp đồng: 03 năm

Ngày tuyển: 23/08/2022

Tb139 – Sản xuất giăm bông, xúc xích

Tb139 – Sản xuất giăm bông, xúc xích

Số lượng: 03 Nam; 05 Nữ

Nơi làm việc: Miazaki

Lương: 825 Yên/h

Thời hạn hợp đồng: 03 năm

Ngày tuyển: 27/07/2022

TB138 – Đúc nhựa

TB138 – Đúc nhựa

Số lượng: 02 Nam; 02 Nữ

Nơi làm việc: Shinzuoka

Lương: 913 Yên/h

Thời hạn hợp đồng: 03 năm

Ngày tuyển: 01/08/2022

TB137 – Lợp ngói

TB137 – Lợp ngói

Số lượng: 02 Nam

Nơi làm việc: Hiroshima

Lương: 207.000 Yên/tháng

Thời hạn hợp đồng: 03 năm

Ngày tuyển: 20/08/2022