TB33 Sản xuất nhựa trong ô tô

TB33 Sản xuất nhựa trong ô tô

Số lượng: 07 nữ

Nơi làm việc: FUKOUKA - SHIGA

Lương: 145.000 yên/tháng

Thời hạn hợp đồng: 03 năm

Ngày tuyển: tháng 03/2022

TB31 SX sản phẩm cao su trong ô tô

TB31 SX sản phẩm cao su trong ô tô

Số lượng: 20 Nam

Nơi làm việc: MIE - Nhật Bản

Lương: 222.780 yên/tháng

Thời hạn hợp đồng: 01 năm

Ngày tuyển: 17/3/2022

TB30 Gia công ép kim loại tấm

TB30 Gia công ép kim loại tấm

Số lượng: 02 Nữ

Nơi làm việc: YAMANASHI - Nhật Bản

Lương: 7.472 yên/ngày

Thời hạn hợp đồng: 03 Năm năm

Ngày tuyển: Tháng 3/2022

TB29 Sản xuất thực phẩm

TB29 Sản xuất thực phẩm

Số lượng: 03 Nữ

Nơi làm việc: YAMAGUCHI - Nhật Bản

Lương: 157.680 yên/tháng

Thời hạn hợp đồng: 03 Năm năm

Ngày tuyển: Ngay khi có nguồn

TB26 Tuyển Lao động Nhật Bản

TB26 Tuyển Lao động Nhật Bản

Số lượng: 30 người

Nơi làm việc: Nhật Bản

Lương: 45 - 60 triệu/tháng

Thời hạn hợp đồng: Tối thiểu 05 năm

Ngày tuyển: Tuyển ngay

TB25 Bảo dưỡng ô tô

TB25 Bảo dưỡng ô tô

Số lượng: 02 Nam

Nơi làm việc: HYOGO - Nhật Bản

Lương: 163.328 Yên/tháng

Thời hạn hợp đồng: 03 năm

Ngày tuyển: Ngay khi có nguồn

TB23 Tiện NC&Điều khiển máy gia công

TB23 Tiện NC&Điều khiển máy gia công

Số lượng: 04 Nam

Nơi làm việc: HYOGO - Nhật Bản

Lương: 162.368 yên/tháng

Thời hạn hợp đồng: 03 năm

Ngày tuyển: Ngay khi có nguồn

TB22 Tiện NC

TB22 Tiện NC

Số lượng: 02 Nam

Nơi làm việc: HYOGO - Nhật Bản

Lương: 163.784 yên/tháng      

Thời hạn hợp đồng: 03 năm

Ngày tuyển: Ngay khi có nguồn

TB19 Trồng nấm trong nhà kính

TB19 Trồng nấm trong nhà kính

Số lượng: 02 Nam

Nơi làm việc: NAGANO - Nhật bản

Lương: 877 yên/giờ

Thời hạn hợp đồng: 03 năm

Ngày tuyển: Tháng 3/2022

TB18 SX linh kiện ô tô

TB18 SX linh kiện ô tô

Số lượng: 09 Nữ

Nơi làm việc: SHIGA - Nhật Bản

Lương: 957 - 1.245 yên/giờ

Thời hạn hợp đồng: 01 năm

Ngày tuyển: 08/3/2022

TB17 Chế biến thực phẩm khô

TB17 Chế biến thực phẩm khô

Số lượng: 04 Nữ

Nơi làm việc: YAMAGUCHI - Nhật Bản

Lương: 857 yên/giờ

Thời hạn hợp đồng: 03 năm năm

Ngày tuyển: Ngay khi có nguồn

TB14 Hàn

TB14 Hàn

Số lượng: 06 Nam

Nơi làm việc: Tỉnh HIROSHIMA - Nhật Bản

Lương: 169.346 yên/tháng

Thời hạn hợp đồng: 03 năm

Ngày tuyển: Tháng 02/2022