Đơn hàng 03 năm nghề Dịch vụ lưu trú

Đơn hàng 03 năm nghề Dịch vụ lưu trú

Số lượng: 12 Nữ, 03 Nam

Nơi làm việc: Disneyland Tokyo Hotel

Lương: 1.010 Yên/hi[f

Thời hạn hợp đồng: 03 năm

Ngày tuyển: 14/07/2023

TB149 Chương trình học bổng Thạc sỹ

TB149 Chương trình học bổng Thạc sỹ

Số lượng: Không giới hạn

Nơi làm việc: Đài Loan

Lương:

Thời hạn hợp đồng: Theo chương trình năm

Ngày tuyển: Tuyển ngay

TB148 Du học vừa học vừa làm Đài Loan

TB148 Du học vừa học vừa làm Đài Loan

Số lượng: 120

Nơi làm việc: Đài Loan

Lương:

Thời hạn hợp đồng: Tối thiểu 05 năm năm

Ngày tuyển: Tuyển ngay