TB161 Lắp ráp kiểm tra linh kiện điện tử

TB161 Lắp ráp kiểm tra linh kiện điện tử

Số lượng: 08 Nữ

Nơi làm việc: KUMAMOTO - Nhật Bản

Lương: 29,8

Thời hạn hợp đồng: 03 năm

Ngày tuyển: Ngay khi có ứng viên

TB157 Dịch vụ lưu trú

TB157 Dịch vụ lưu trú

Số lượng: 05

Nơi làm việc: YAMANASHI - Nhật Bản

Lương: 900 yên/giờ

Thời hạn hợp đồng: 03 năm

Ngày tuyển: 23/6/2021

TB155 Tuyển Nam Đúc đồ nhựa

TB155 Tuyển Nam Đúc đồ nhựa

Số lượng: 02

Nơi làm việc: AICHI - Nhật Bản

Lương: Từ 32,6 triệu/tháng

Thời hạn hợp đồng: 03 năm

Ngày tuyển: Ngay khi có ứng viên

TB154 Tuyển nam nghề Dập

TB154 Tuyển nam nghề Dập

Số lượng: 03

Nơi làm việc: AICHI - Nhật Bản

Lương: Từ 31,5 Triệu/tháng

Thời hạn hợp đồng: 03 năm

Ngày tuyển: Ngay khi có ứng viên

TB153 Tuyển nữ Đúc nhựa

TB153 Tuyển nữ Đúc nhựa

Số lượng: 05

Nơi làm việc: SHIGA - Nhật Bản

Lương: Từ 30 triệu/ tháng

Thời hạn hợp đồng: 03 năm

Ngày tuyển: Ngay khi có ứng viên

TB152 Tuyển Nam nghề Sơn

TB152 Tuyển Nam nghề Sơn

Số lượng: 02

Nơi làm việc: Tỉnh FUKUOKA - Nhật Bản

Lương: Từ 32,5 triệu/tháng

Thời hạn hợp đồng: 03 năm

Ngày tuyển: 22/6/2021

TB151 Tuyển LĐ Hàn Quốc (Visa E7)

TB151 Tuyển LĐ Hàn Quốc (Visa E7)

Số lượng: 150 Nam

Nơi làm việc: Hàn Quốc

Lương: Từ 45 triệu

Thời hạn hợp đồng: 02 Năm và có gia hạn năm

Ngày tuyển: Tuyển ngay

TB150 Đóng gói Công nghiệp

TB150 Đóng gói Công nghiệp

Số lượng: 05 Nam

Nơi làm việc: KANAGAWA - Nhật Bản

Lương: Từ 35 triệu

Thời hạn hợp đồng: 03 năm

Ngày tuyển: 30/6/2021

TB149 Chương trình học bổng Thạc sỹ

TB149 Chương trình học bổng Thạc sỹ

Số lượng: Không giới hạn

Nơi làm việc: Đài Loan

Lương:

Thời hạn hợp đồng: Theo chương trình năm

Ngày tuyển: Tuyển ngay

TB148 Du học vừa học vừa làm Đài Loan

TB148 Du học vừa học vừa làm Đài Loan

Số lượng: 120

Nơi làm việc: Đài Loan

Lương:

Thời hạn hợp đồng: Tối thiểu 05 năm năm

Ngày tuyển: Tuyển ngay

TB147 SX Tấm xốp& Quản lý chất lượng

TB147 SX Tấm xốp& Quản lý chất lượng

Số lượng: 02 Nam

Nơi làm việc: HYOGO - Nhật Bản

Lương: Từ 30

Thời hạn hợp đồng: 01 năm

Ngày tuyển: 22/6/2021

TB145 Hàn bán tự động

TB145 Hàn bán tự động

Số lượng: 06 Nam

Nơi làm việc: AICHI - Nhật Bản

Lương: Từ 31

Thời hạn hợp đồng: 03 năm

Ngày tuyển: 28/6/2021