TB23 – Tuyển 01 nam thợ lát đá

TB23 – Tuyển 01 nam thợ lát đá

Số lượng: 01 Nam

Nơi làm việc: Ibaraki

Lương: 957 Yên/giờ

Thời hạn hợp đồng: 03 năm

Ngày tuyển: Ngay khi có nguồn

TB22- Tuyển 02 Nam Dựng giàn giáo

TB22- Tuyển 02 Nam Dựng giàn giáo

Số lượng: 02 Nam

Nơi làm việc: Ibaraki

Lương: 1.000 Yên/h

Thời hạn hợp đồng: 03 năm

Ngày tuyển: Ngay khi có nguồn

TB16-Tuyển 06 nữ Dập kim loại

TB16-Tuyển 06 nữ Dập kim loại

Số lượng: 06 Nữ

Nơi làm việc: Hyogo

Lương: 152.320 Yên/tháng 

Thời hạn hợp đồng: 03 năm

Ngày tuyển: 15/02/2023

TB18-Tuyển 06 nam KTV vận hành máy

TB18-Tuyển 06 nam KTV vận hành máy

Số lượng: 06

Nơi làm việc: Kumamoto

Lương: 176.000 Yên/tháng

Thời hạn hợp đồng: 03 năm

Ngày tuyển: 14/02/2023

TB03-2023: Tuyển 100 Hộ lý

TB03-2023: Tuyển 100 Hộ lý

Số lượng: 100

Nơi làm việc: Nhật Bản

Lương: 45 triệu/tháng trở lên

Thời hạn hợp đồng: Lâu dài năm

Ngày tuyển: Liên tục

TB02-2023: 03 Nam nghề Vận hành máy phay

TB02-2023: 03 Nam nghề Vận hành máy phay

Số lượng: 03 Nam

Nơi làm việc: Tokyo

Lương: 174.387 Yên/tháng

Thời hạn hợp đồng: 03 năm

Ngày tuyển: 17/02/2023

TB01-2023: 05 Nam nghề Hàn bán tự động

TB01-2023: 05 Nam nghề Hàn bán tự động

Số lượng: 05 Nam

Nơi làm việc: Hyogo

Lương: 166.400 Yên/tháng

Thời hạn hợp đồng: 3 năm

Ngày tuyển: Tháng 01/2023

Tuyển 02 Nam Kỹ thuật viên vận hành máy

Tuyển 02 Nam Kỹ thuật viên vận hành máy

Số lượng: 02 Nam

Nơi làm việc: Kumamoto

Lương: 176.000 Yên/tháng

Thời hạn hợp đồng: 03 năm

Ngày tuyển: 12/2022

Tuyển 40 kỹ sư chuyên ngành thang máy- Miễn phí xuất cảnh

Tuyển 40 kỹ sư chuyên ngành thang máy- Miễn phí xuất cảnh

Số lượng: 40

Nơi làm việc: Tập đoàn Fujitec

Lương: 212.000 Yên/tháng

Thời hạn hợp đồng: 05 năm

Ngày tuyển: 20/12/2022

Tuyển 01 nam bảo dưỡng Ô tô

Tuyển 01 nam bảo dưỡng Ô tô

Số lượng: 01 Nam

Nơi làm việc: Hiroshima

Lương: 161.007 Yên/tháng

Thời hạn hợp đồng: 03 năm

Ngày tuyển: 15/11/2022

Tuyển 04 nam gia công da động vật

Tuyển 04 nam gia công da động vật

Số lượng: 04 Nam

Nơi làm việc: Miazaki

Lương: 7.500 Yên/ngày

Thời hạn hợp đồng: 01 năm

Ngày tuyển: 11/2022

Tuyển 01 nữ KTV sử dụng phần mềm CAD

Tuyển 01 nữ KTV sử dụng phần mềm CAD

Số lượng: 01 Nữ

Nơi làm việc: Ehime

Lương: 221.600 Yên/tháng

Thời hạn hợp đồng: năm

Ngày tuyển: Sớm nhất có thể