ĐÓNG SÁCH

ĐÓNG SÁCH

Số lượng: 2 nam

Nơi làm việc: Tỉnh Nagoya

Lương: 167.100 yên/tháng

Thời hạn hợp đồng: 3 năm

Ngày tuyển: 04/07/2024

NGÀNH HÀN

NGÀNH HÀN

Số lượng: 1 nam

Nơi làm việc: Tỉnh Aichi

Lương: 164.320 yên/tháng

Thời hạn hợp đồng: 3 năm

Ngày tuyển: 04/07/2024

CHẾ TẠO KHUÔN

CHẾ TẠO KHUÔN

Số lượng: 1 nam

Nơi làm việc: Tỉnh Nagano

Lương: 170.000 yên/tháng

Thời hạn hợp đồng: 1 năm

Ngày tuyển: Ngay khi có nguồn

LẮP RÁP LINH KIỆN ĐIỆN TỬ

LẮP RÁP LINH KIỆN ĐIỆN TỬ

Số lượng: 3 nữ

Nơi làm việc: Tỉnh Miyagi

Lương: Thưởng đến 300.000 yên/năm

Thời hạn hợp đồng: 3 năm

Ngày tuyển: 20/06/2024

SƠN KIM LOẠI

SƠN KIM LOẠI

Số lượng: 2 nam

Nơi làm việc: Tỉnh Aichi

Lương: 183.027 yên/tháng

Thời hạn hợp đồng: 3 năm

Ngày tuyển: 23/06/2024

SẢN XUẤT VẬT LIỆU ĐÓNG GÓI THỨC ĂN BẰNG GIẤY

SẢN XUẤT VẬT LIỆU ĐÓNG GÓI THỨC ĂN BẰNG GIẤY

Số lượng: 6 nam

Nơi làm việc: Tỉnh Aichi, Shimane

Lương: 174.960 yên/tháng

Thời hạn hợp đồng: 1 năm

Ngày tuyển: tháng 06/2024

KỸ SƯ THIẾT KẾ, VẬN HÀNG MÁY, QUẢN LÝ SẢN XUẤT

KỸ SƯ THIẾT KẾ, VẬN HÀNG MÁY, QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Số lượng: 20 nam

Nơi làm việc: Tỉnh Aichi, Shizuoka, Tokyo, Osaka, Ehime,...

Lương: 195.000 yên/tháng

Thời hạn hợp đồng: 5 năm

Ngày tuyển: 25/07/2024

TOYOTA – KỸ SƯ THIẾT KẾ Ô TÔ, XE NÂNG

TOYOTA – KỸ SƯ THIẾT KẾ Ô TÔ, XE NÂNG

Số lượng: 3 nam

Nơi làm việc: Tỉnh Aichi

Lương: 231.000 yên/tháng

Thời hạn hợp đồng: 5 năm

Ngày tuyển: 27/06/2024

QUẢN LÝ KHO, PHÂN LOẠI HÀNG HÓA

QUẢN LÝ KHO, PHÂN LOẠI HÀNG HÓA

Số lượng: 8 nam

Nơi làm việc: Tỉnh Aichi

Lương: 172.536 yên/tháng

Thời hạn hợp đồng: 1 năm

Ngày tuyển: tháng 06/2024

CHẾ TẠO VẬT LIỆU THÉP

CHẾ TẠO VẬT LIỆU THÉP

Số lượng: 3 Nam

Nơi làm việc: Tỉnh Fukuoka

Lương: 160.000 yên/tháng

Thời hạn hợp đồng: 3 năm

Ngày tuyển: tháng 06/2024

ÉP NHỰA – SẢN XUẤT LINH KIỆN Ô TÔ

ÉP NHỰA – SẢN XUẤT LINH KIỆN Ô TÔ

Số lượng: 6 nữ

Nơi làm việc: Tỉnh Shiga, Fukuoka

Lương: 158.833 yên/tháng

Thời hạn hợp đồng: 3 năm

Ngày tuyển: 06/07/2024

NHÂN LỰC NHẬT BẢN

NHÂN LỰC NHẬT BẢN

Số lượng: 25

Nơi làm việc: Tokyo, Chiba, Tochigi

Lương: 45 triệu/tháng

Thời hạn hợp đồng: năm

Ngày tuyển: tuyển liên tục