TB103 Tuyển Nữ nghề Nhựa

TB103 Tuyển Nữ nghề Nhựa

Số lượng: 03

Nơi làm việc: HIROSHIMA - Nhật Bản

Lương: Từ 29 triệu

Thời hạn hợp đồng: 03 năm

Ngày tuyển: 28/4/2021

TB102 Tuyển Nam Gia công kim loại tấm

TB102 Tuyển Nam Gia công kim loại tấm

Số lượng: 02 - 03

Nơi làm việc: Tỉnh FUKUOKA - Nhật Bản

Lương: Trên 30 triệu

Thời hạn hợp đồng: 03 năm

Ngày tuyển: 14/5/2021

TB101 Tuyển Nam nghề Mài

TB101 Tuyển Nam nghề Mài

Số lượng: 03

Nơi làm việc: KYUSHU

Lương: Từ 29 triệu

Thời hạn hợp đồng: 01 năm

Ngày tuyển: 23/4/2021

TB100 Lắp ráp đèn LED chiếu sáng trong nhà

TB100 Lắp ráp đèn LED chiếu sáng trong nhà

Số lượng: 4 nam, 2 nữ

Nơi làm việc: TOCHIGI

Lương: Từ 30 triệu

Thời hạn hợp đồng: 01 năm

Ngày tuyển: 27/4/2021

TB99 Tuyển Nữ nghề Đúc nhựa

TB99 Tuyển Nữ nghề Đúc nhựa

Số lượng: 03

Nơi làm việc: Tỉnh FUKUOKA - Nhật Bản

Lương: Từ 30 triệu

Thời hạn hợp đồng: 03 năm

Ngày tuyển: 11/5/2021

TB97 Tuyển nữ nghề Hàn

TB97 Tuyển nữ nghề Hàn

Số lượng: 03

Nơi làm việc: Tỉnh HIROSHIMA - Nhật Bản

Lương: trên 33 triệu

Thời hạn hợp đồng: 03 năm

Ngày tuyển: 06/5/2021

TB95 Tuyển Nam Dựng giàn giáo

TB95 Tuyển Nam Dựng giàn giáo

Số lượng: 03

Nơi làm việc: IBARAKI

Lương: Trên 34,8 triệu

Thời hạn hợp đồng: 03 năm

Ngày tuyển: 29/4/2021

TB94 Tuyển nữ Trồng hoa trong nhà kính

TB94 Tuyển nữ Trồng hoa trong nhà kính

Số lượng: 03

Nơi làm việc: Okayama - Nhật Bản

Lương: Trên 32 triệu

Thời hạn hợp đồng: 03 năm

Ngày tuyển: 10/5/2021

TB93 nữ Chăn nuôi gia cầm và phân loại trứng

TB93 nữ Chăn nuôi gia cầm và phân loại trứng

Số lượng: 01

Nơi làm việc: EHIME - Nhật Bản

Lương: Trên 28 triệu

Thời hạn hợp đồng: 03 năm

Ngày tuyển: 23/4/2021

TB92 Tuyển nữ Kiểm tra máy móc

TB92 Tuyển nữ Kiểm tra máy móc

Số lượng: 01

Nơi làm việc: SHIZUOKA - Nhật Bản

Lương: trên 33 triệu

Thời hạn hợp đồng: 01 năm

Ngày tuyển: 16/4/2021

TB91 Tuyển nam nghề Tiện

TB91 Tuyển nam nghề Tiện

Số lượng: 03

Nơi làm việc: IBARAKI

Lương: Trên 30 triệu

Thời hạn hợp đồng: 03 năm

Ngày tuyển: 27/4/2021

TB89 Tuyển nữ Sơn/Lắp ráp linh kiện nhựa ô tô

TB89 Tuyển nữ Sơn/Lắp ráp linh kiện nhựa ô tô

Số lượng: 07

Nơi làm việc: Tỉnh HIROSHIMA - Nhật Bản

Lương: Trên 32 triệu

Thời hạn hợp đồng: 01 năm

Ngày tuyển: 12/4/2021