TB77 Lắp ráp hệ thống điện lạnh

TB77 Lắp ráp hệ thống điện lạnh

Số lượng: 02 Nam

Nơi làm việc: Chiba

Lương: 176.000 Yên/tháng

Thời hạn hợp đồng: 03 năm năm

Ngày tuyển: Ngay khi có nguồn

TB76 Đơn Kỹ sư gia công cơ khí

TB76 Đơn Kỹ sư gia công cơ khí

Số lượng: 05

Nơi làm việc: Ehime

Lương: 175.000 Yên/tháng

Thời hạn hợp đồng: năm

Ngày tuyển: 06/2022

TB75 nghề Hàn

TB75 nghề Hàn

Số lượng: 01 Nam

Nơi làm việc: Hiroshima

Lương: 169.346 Yên/tháng

Thời hạn hợp đồng: 03 năm năm

Ngày tuyển: 05/2022

TB 74 Đóng gói công nghiệp

TB 74 Đóng gói công nghiệp

Số lượng: 12 Nam

Nơi làm việc: Kanagawa

Lương: 172.640 Yên/tháng

Thời hạn hợp đồng: 03 năm năm

Ngày tuyển: 31/05/2022

TB 73 Quản lý và bảo trì VLXD

TB 73 Quản lý và bảo trì VLXD

Số lượng: 03 Nam

Nơi làm việc: Oita và Kuamamoto

Lương: 960 Yên/giờ

Thời hạn hợp đồng: 01 năm năm

Ngày tuyển: 05/2022

TB 72 Thao tác máy tiện

TB 72 Thao tác máy tiện

Số lượng: 03 Nam

Nơi làm việc: Ehime

Lương: 158.862 Yên/tháng

Thời hạn hợp đồng: 03 năm năm

Ngày tuyển: Cuối tháng 05/2022

TB71 Nghề in

TB71 Nghề in

Số lượng: 04 Nữ

Nơi làm việc: Aichi

Lương: 140.000 Yên/tháng

Thời hạn hợp đồng: 03 năm năm

Ngày tuyển: Sớm nhất có thể

TB69 Đánh bóng tấm kim loại

TB69 Đánh bóng tấm kim loại

Số lượng:

Nơi làm việc: Ichenkawaken

Lương: 155.672 Yên/tháng

Thời hạn hợp đồng: năm

Ngày tuyển:

TB68 Vận hành máy xúc đào móng

TB68 Vận hành máy xúc đào móng

Số lượng: 01 Nam

Nơi làm việc: Hyogo

Lương: 1.000 Yên/h

Thời hạn hợp đồng: 03 năm năm

Ngày tuyển: Ngay khi có nguồn

TB67 Lắp ráp đèn ô tô; Đóng gói CN

TB67 Lắp ráp đèn ô tô; Đóng gói CN

Số lượng: 10 Nam

Nơi làm việc: Kanagawa, Shinzuoka

Lương: 939 Yên/h

Thời hạn hợp đồng: 03 năm năm

Ngày tuyển: 26/05/2022

TB66 Chế biến thực phẩm; lắp ráp LK điện tử; Hàn máy giặt

TB66 Chế biến thực phẩm; lắp ráp LK điện tử; Hàn máy giặt

Số lượng: 16 Nam

Nơi làm việc: Sinzuoka

Lương: 913 Yên/h

Thời hạn hợp đồng: 03 năm năm

Ngày tuyển: 24/05/2022

TB63 Thao tác máy tiện

TB63 Thao tác máy tiện

Số lượng: 03 Nam

Nơi làm việc: Ehime

Lương: 957 Yên/giờ

Thời hạn hợp đồng: 03 năm năm

Ngày tuyển: Giữa tháng 05/2022