TB95-Mạ điện

TB95-Mạ điện

Số lượng: 06 Nam

Nơi làm việc: Fukuoka

Lương: 151.569 Yên/tháng

Thời hạn hợp đồng: 03 năm

Ngày tuyển: 10/07/2022

TB94-Đúc nhựa

TB94-Đúc nhựa

Số lượng: 03 Nam

Nơi làm việc: Ibaraki

Lương: 155.250 Yên/tháng

Thời hạn hợp đồng: 03 năm

Ngày tuyển: 28/06/2022 hoặc sớm hơn

TB93-Hoàn thiện SP và lắp ráp LK cơ khí

TB93-Hoàn thiện SP và lắp ráp LK cơ khí

Số lượng: 04 Nam

Nơi làm việc: Ishikawa

Lương: 157.101 Yên/tháng

Thời hạn hợp đồng: 03 năm

Ngày tuyển: 22/06/2022

TB92-Đóng gói công nghiệp

TB92-Đóng gói công nghiệp

Số lượng: 02 Nam

Nơi làm việc: Ishikawa

Lương: 157.101 Yên/tháng

Thời hạn hợp đồng: 03 năm

Ngày tuyển: 22/06/2022

TB91-Hàn bán tự động

TB91-Hàn bán tự động

Số lượng: 06 Nam

Nơi làm việc: Ishikawa

Lương: 157.101 Yên/tháng

Thời hạn hợp đồng: 03 năm

Ngày tuyển: 22/06/2022

TB89 – Xây dựng tổng hợp

TB89 – Xây dựng tổng hợp

Số lượng: 05 Nam

Nơi làm việc: Hyogo

Lương: 200.000 Yên/tháng

Thời hạn hợp đồng: 03 năm

Ngày tuyển: Ngay khi có nguồn

TB87 Lắp ráp linh kiện cơ khí

TB87 Lắp ráp linh kiện cơ khí

Số lượng: 04 Nam

Nơi làm việc: Tập đoàn Yamaha, tỉnh Shinzuoka

Lương: 984 Yên/giờ

Thời hạn hợp đồng: 01 năm năm

Ngày tuyển: 07/2022

TB85 Gia công kim loại, hàn

TB85 Gia công kim loại, hàn

Số lượng: 03 Nam

Nơi làm việc: Shiga

Lương: 143.512 Yên/tháng

Thời hạn hợp đồng: 03 năm

Ngày tuyển: Ngay khi có nguồn

TB84 dựng giàn giáo

TB84 dựng giàn giáo

Số lượng: 02 Nam

Nơi làm việc: Shinzuoka

Lương: 158.633 Yên/tháng

Thời hạn hợp đồng: 03 năm năm

Ngày tuyển: 06/2022

TB83 Quản lý kho

TB83 Quản lý kho

Số lượng: 08 Nam

Nơi làm việc: Aichi

Lương: 160.440 Yên/tháng

Thời hạn hợp đồng: 01 năm năm

Ngày tuyển: Cuối tháng 06/2022

TB82 Bảo dưỡng Ô tô (Chiba)

TB82 Bảo dưỡng Ô tô (Chiba)

Số lượng: 01 Nam

Nơi làm việc: Chiba

Lương: 167.328 Yên/tháng

Thời hạn hợp đồng: 03 năm năm

Ngày tuyển: 06/06/2022

TB81 Bảo dưỡng ô tô

TB81 Bảo dưỡng ô tô

Số lượng: 01 Nam

Nơi làm việc: Hiroshima

Lương: 167.062 Yên/tháng

Thời hạn hợp đồng: 03 năm năm

Ngày tuyển: 01/06/2022