Ký hợp đồng cho 16 TNS đi tu nghiệp và thực tập tại Nhật Bản

Ký hợp đồng cho 16 TNS đi tu nghiệp và thực tập tại Nhật Bản

Sáng ngày 18/05/2010, tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Công ty Hợp tác đào tạo và Xuất khẩu lao động tổ chức ký hợp đồng bảo lãnh cho 16 TNS đi tu nghiệp và thực tập tại Nhật Bản

Ký hợp đồng cho 16 TNS đi tu nghiệp và thực tập tại Nhật Bản

Tại buổi làm việc, những vấn đề mà TNS và Người bảo lãnh quan tâm cũng đã được đồng chí Vũ Diễm Ngọc – Phó phòng Xuất khẩu lao động hướng dẫn giải đáp cụ thể trước khi tiến hành ký hợp đồng bảo lãnh cho TNS.

Danh sách 16 TNS đi thực tập và làm việc tại Nhật Bản.

Stt

Họ và tên

Ngày sinh

Quê quán

Nghề

Nghiệp đoàn

Công ty

Ngày dự kiến XC

1.

Lê Hà Phú

06/10/86

Bắc Giang

Painting

IMO

Kabushiki Gaisha SANSO

19/5/2010

2.

Nguyễn Hữu Toản

12/9/88

Hải Dương

19/5/2010

3.

Nguyễn Trọng Bính

19/9/89

Hà Nội

19/5/2010

4.

Nguyễn Hoài Nam

13/9/88

Hải Dương

19/5/2010

5.

Nguyễn Văn Ngọc

16/6/88

Hà Nội

19/5/2010

6.

Đỗ Văn Đông

10/06/88

Hà Nội

Painting

Zenkoku Jinzai Shien Jigyo

Kabushiki Gaisha Kadowaki

19/5/2010

7.

Lê Khánh Thuần

16/05/88

Vĩnh Phúc

19/5/2010

8

Nguyễn Quốc Điệp

25/10/89

Vĩnh Phúc

19/5/2010

9.

Đàm Tuấn Dũng

14/07/89

Bắc Ninh

Machining

IMO

Koorestune

7/6/2010

10.

Hoàng Văn Thành

10/10/89

Hà Nội

7/6/2010

11.

Nguyễn Doãn Hùng

28/7/90

Hà Nội

7/6/2010

12

Nguyễn Đức Sơn

15/4/89

Hà Nội

7/6/2010

13

Nguyễn Duy Hùng

11/4/89

Hà Nội

7/6/2010

14

Nguyễn Mạnh Tuấn

4/12/89

Bắc Giang

Đóng gói bao bì

Central

Daiwa

7/06/2010

15

Ngô Trung Kiên

30/11/90

Bắc Giang

7/06/2010

16

Trần Anh Hà

24/7/90

Ninh Bình

7/06/2010

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin liên quan