Lễ kết nạp đảng viên Chi bộ LETCO

Chiều ngày 06/10/2023, tại trường ĐH Công nghiệp Hà Nội, Chi bộ Công ty LETCO đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú Nguyễn...

09/10/2023

Ký hợp đồng cho 109 TTS/KTV Nhật Bản

Ngày 21/08/2023, tại Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội, Công ty đã tổ chức buổi ký hợp đồng với 109 TTS/KTV và người bảo lãnh. Đây là những TTS/KTV...

22/08/2023