69 TTS, KTV ký hợp đồng xuất cảnh

69 TTS, KTV ký hợp đồng xuất cảnh (LETCO) – Sáng ngày 28/02/2019, tại Hội trường Nhà A3, ĐHCN Hà Nội, Công ty đã tiến hành ký hợp đồng...

01/03/2019