Danh sách TTS thi tuyển ngày 12/09/2018

Danh sách TTS thi tuyển ngày 12/09/2018

Địa điểm tập trung thi tuyển: P301, Nhà B12, Khu B – ĐHCN Hà Nội.

– Ngành nghề: Kiểm tra sản phẩm

– Mức lương: 135.699 Yên

– Nơi làm việc: Ishikawa

– Công ty: SUPEKU GIKEN – Nghiệp đoàn: ASIA

– Giới tính: Nam; Số lượng: 01

– Thời gian thực tập: 01 năm

– Tập trung thi tuyển: 07h30″ ngày 12/09/2018

– Địa điểm: Nhà B12 – Khu B, ĐHCN Hà Nội

– Cán bộ phụ trách: Nguyễn Văn Chung

Danh sách TTS thi tuyển ngày 12/09/2018

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin liên quan