Danh sách TTS thi tuyển ngày 22/06/2018

Danh sách TTS thi tuyển ngày 22/06/2018

Thời gian tập trung: 07h30″ ngày 22/06/2018 * Địa điểm: P305, Nhà A5.

  • Nghề: Tiện
  • Công ty: YOSHINAKA -Nghiệp đoàn: KANAZAWA
  • Giới tính: Nam; Số lượng: 01
  • Thời gian thực tập: 03 năm
  • Tập trung thi tuyển: 07h30″ ngày 22/06/2018
  • Địa điểm: P.305, Nhà A5, ĐHCN Hà Nội
  • Cán bộ phụ trách: Phạm Văn Thảo

Danh sách TTS thi tuyển ngày 22/06/2018

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin liên quan