[30/11/2018] DHS Hàn Quốc xuất cảnh

[30/11/2018] DHS Hàn Quốc xuất cảnh

(LETCO) – DHS Lê Thị Ngọc Mai – ngày sinh 03/03/1996 (Bắc Giang), DHS trường Sangmyung, Hàn Quốc xuất cảnh. Chúc em lên đường may mắn, thành công!

[30/11/2018] DHS Hàn Quốc xuất cảnh

Ảnh. N.V Thanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin liên quan