Danh sách TTS thi tuyển ngày 13/09/2018

Danh sách TTS thi tuyển ngày 13/09/2018

Địa điểm tập trung thi tuyển: P305, Nhà A5, Khu A – ĐHCN Hà Nội.

– Ngành nghề: Đóng gói

– Mức lương: 135.000 Yên

– Nơi làm việc: Tokyo

– Công ty: IKAI PRODUCT – Nghiệp đoàn: TOSEI

– Giới tính: Nam; Số lượng: 04

– Thời gian thực tập: 03 năm

– Tập trung thi tuyển: 07h30″ ngày 13/09/2018

– Địa điểm: P.305, Nhà A5 – Khu A, ĐHCN Hà Nội

– Cán bộ phụ trách: Lê Công Tùng, Phạm Văn Thảo

Danh sách TTS thi tuyển ngày 13/09/2018

– Ngành nghề: Đóng gói

– Mức lương: 154.800 Yên Yên

– Nơi làm việc: Hyogo

– Công ty: KORETSUNE Seiko – Nghiệp đoàn: IMO

– Giới tính: Nam; Số lượng: 05

– Thời gian thực tập: 03 năm

– Tập trung thi tuyển: 07h30″ ngày 13/09/2018

– Địa điểm: P.301, Nhà B12 – Khu B, ĐHCN Hà Nội

– Cán bộ phụ trách: Nguyễn Văn Chung

Danh sách TTS thi tuyển ngày 13/09/2018

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin liên quan