Danh sách TTS thi tuyển ngày 28/07/2018

Danh sách TTS thi tuyển ngày 28/07/2018

Địa điểm tập trung thi tuyển: Nhà B12, Khu B và Nhà A5, Khu A – ĐHCN Hà Nội.

– Ngành nghề: Lắp ráp ghế ô tô

– Công ty: Towa Shaken– Nghiệp đoàn: NISHINIHON

– Giới tính: Nam; Số lượng: 02

– Thời gian thực tập: 03 năm

– Tập trung thi tuyển: 07h30″ ngày 28/07/2018

– Địa điểm: P.305, Nhà A5 – Khu A, ĐHCN Hà Nội

– Cán bộ phụ trách: Phạm Văn Thảo

Danh sách TTS thi tuyển ngày 28/07/2018

– Ngành nghề: Dập

– Công ty: DAIFUKU – Nghiệp đoàn: F.ADVANCE KEIZAI

– Giới tính: Nam; Số lượng: 02

– Thời gian thực tập: 03 năm

– Tập trung thi tuyển: 07h30″ ngày 25/07/2018

– Địa điểm: P.305, Nhà A5 – Khu A, ĐHCN Hà Nội

– Cán bộ phụ trách: Nguyễn Văn Chung

Danh sách TTS thi tuyển ngày 28/07/2018

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin liên quan