Thi tuyển chính thức TNS Nhật Bản

Thi tuyển chính thức TNS Nhật Bản Sáng ngày 15/11/2009, tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Công ty Hợp tác đào tạo và Xuất khẩu lao động...

16/11/2009

Ký hợp đồng 26 TNS Nhật Bản

Ký hợp đồng 26 TNS Nhật Bản Sáng ngày 20/05/2009, tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Công ty Hợp tác đào tạo và xuất khẩu tổ chức...

20/05/2009